Integratie en Inburgering Gent vzw

Vacatures: 0

Over ons

Sinds 2015 ondersteunt IN-Gent anderstalige nieuwkomers met individuele begeleiding, lessen maatschappelijke oriëntatie, toeleiding naar werk of onderwijs, informatie over cursussen Nederlands, het organiseren van oefenkansen en het opbouwen van een netwerk.

 

Als expert op het vlak van etnisch culturele diversiteit verleent IN-Gent advies en ondersteuning aan organisaties, lokaal bestuur, voorzieningen en verenigingen. Via beeldvormingscampagnes sensibiliseert IN-Gent de Gentenaars om diversiteit te omarmen.

IN-Gent is ervan overtuigd dat inclusie en diversiteit de samenleving verrijkt. Door samen te werken met structurele partners streeft IN-Gent naar een superdiverse samenleving waarin iedereen, ongeacht herkomst of achtergrond, gelijke kansen krijgt.