Communicatieverantwoordelijke

Sollicitaties afgesloten.

Omschrijving

Communicatieverantwoordelijke (B4-B5)

Brandweerzone Oost verenigt de brandweerdiensten voor de steden en gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Lebbeke, Lokeren en Zele. Met ruim 350 brandweerlieden beschermen we op een
dagelijkse basis 180.000 inwoners over een gebied van 287 km².
Onze brandweerzone werkt voornamelijk met vrijwillige brandweerlieden die worden bijgestaan door het beroepspersoneel en administratieve diensten. Om deze administratieve diensten te versterken, zijn we op zoek
naar een communicatieverantwoordelijke.

Functieprofiel:

 • Je staat in voor de opmaak, uitvoering en bewaking van het communicatiebeleid.
 • Je verzorgt de interne en externe communicatie naar de verschillende doelgroepen en biedt intern ook ondersteuning aan andere diensten m.b.t. communicatie.
 • Je zorgt voor het opzetten en uitwerken van PR- en communicatie activiteiten voor de brandweerzone.
 • Daarnaast draag je bij tot een goede, correcte en efficiënte werking van het formele besluitvormingsproces.

Het volledige takenpakket kan je terugvinden op https://oost.brandweerzone.be/pagina/vacature-communicatieverantwoordelijke-b4-b5

Verwacht:

 • Je hebt een bachelorsdiploma of een gelijkwaardig diploma
 • Je hebt minimaal 4 jaar voltijdse beroepservaring in een administratieve functie waarvan minstens 2 jaar in communicatie.
 • Je voldoet aan de algemene sollicitatievoorwaarden:
  • Je geniet de burgerlijke en politieke rechten.
  • Je vertoont een gedrag dat in overeenstemming is met de eisen van de functie. Dit wordt getoetst aan de hand van een uittreksel uit het strafregister.
  • Je bent medisch geschikt om de functie uit te oefenen, in overeenstemming met de wetgeving betreffende het welzijn van de werknemers op het werk.
  • Je beheerst vlot de Nederlandse taal om op die manier met collega’s en burgers professioneel te kunnen communiceren
  • Je bent toegelaten tot het wettelijk verblijf in België en een algemene toegang tot de arbeidsmarkt.

Aanbod:

 • Een voltijdse functie – contract van onbepaalde duur
 • Een aantrekkelijk financieel pakket:
  • verloning op niveau B4-B5 (min. € 3.259,66 en max. € 5.310,23 bruto/maand) – relevante anciënniteit wordt onbeperkt in rekening gebracht
  • functioneringstoelage van 6% van het geïndexeerde bruto jaarsalaris na een positieve evaluatie
  • 2e pensioenpijler (3% van je salaris)
  • maaltijdcheques
  • vergoeding woon-werkverkeer: fietsvergoeding of de terugbetaling van het abonnement openbaar vervoer
 • Een gunstige verlofregeling (30 verlofdagen op jaarbasis)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Flexibel werken:
  • glijtijd tussen 7u30 en 9u00, tussen 11u45 en 14u00 en tussen 16u en 17u30
  • glijtijd op vrijdagnamiddag
  • mogelijkheid tot telewerk (max. 2 dagen/week)
 • Vele voordelen en kortingen via de PlusPas van GSD-V
 • Werken in het centrum van Dendermonde, in de nieuwe kazerne
 • Ontwikkelingskansen: je krijgt de kans op opleidingen te volgen, deel te nemen aan intervisiegroepen, …

Hoe kan je solliciteren?
Solliciteren kan tot en met 29 januari 2023 via e-mail naar selecties@zoneoost.be met vermelding “vacature communicatieverantwoordelijke”.
Bezorg ons zeker je CV en een kopie van je hoogst behaalde diploma.

Medewerkers worden aangeworven omwille van hun competenties, diploma en talent, los van leeftijd, culturele en sociale achtergrond, geslacht, gender of seksuele geaardheid. Wens je omwille van een handicap of chronische ziekte een redelijke aanpassing van de selectieprocedure? Neem dan contact op met de HR-medewerker (zie onder).

Heb je vragen?

 • Wil je meer informatie over de functie inhoud, neem dan contact op met Yves Poppe, directeur bedrijfsvoering, via 0472 81 58 83 of yves.poppe@zoneoost.be.
 • Wil je meer informatie over de selectieprocedure, neem dan contact op met Dagmar Van Ronsse, HR medewerker, via 0470 59 69 94 of dagmar.vanronsse@zoneoost.be.

Hoe ziet de selectieprocedure er uit?

 1. Schriftelijke proef :  Thuisopdracht die peilt naar functierelevante kennis, ervaring en/of competenties.Je ontvangt de opdracht op 3 februari 2023 en je dient deze uiterlijk 6 februari elektronisch in te dienen.
 2. Mondelinge proef : Presentatie van een deel van de thuisopdracht, alsook een interview die peilt naar motivatie, zicht op de functie en competenties – 1 maart 2023.

Kandidaten worden toegelaten tot de volgende stap uit de selectieprocedure bij een minimaal resultaat van 50%. Kandidaten zijn geslaagd bij het behalen van minimum 50% per examenonderdeel en minimum 60% in totaal.
De selectieprocedure resulteert in een bindende rangschikking van geslaagde kandidaten, op basis van het eindresultaat. Alle geslaagde kandidaten worden opgenomen in een wervingsreserve die 2 jaar geldig is.